Rheolwr Cangen

Uplands
£25,000 y flwyddyn
Amser Llawn
30.6.22

Ein nod yw creu tîm marchnata sy’n gallu gweithio’n annibynnol yn ein cwmni cyflym a deinamig. Fel Rheolwr Brand ein grŵp byddwch chi’n gweithio gydag asiantaethau allanol i greu profiad brand trwy ysgogiadau digidol, creadigaethau celf gwreiddiol, fideo profiadau, graffeg, darluniau a chynllunio.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.