Rheolwr Bar

Oldwalls
£18,000 – £28,000 Dibynnu ar brofiad
Amser llawn
13.8.21

Mae cwmni lleoliad priodasau llwyddiannus yn chwilio am Reolwr Bar i ymuno â’u tîm. Bydd dyletswyddau’r rôl yn cynnwys darparu gwasanaeth cwsmeriaid gwych, helpu i gau digwyddiadau a chyfarfod yn ddyddiol ag aelodau allweddol o’r tîm i adolygu gweithrediadau. Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol brofiad o weithio mewn bar. Byddai meddu ar brofiad o reoli yn fanteisiol ond nid yw hyn yn hanfodol.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.