Rheolwr Ardal y Swyddfa’r Post

Canolfan ddosbarthu Morfa, Llanelli yn bennaf, ond bydd gofyn i chi weithio ar bob safle

Yn dibynnu ar brofiad
Amser Llawn
30.06.2022

Byddwch yn gweithio i un o fanwerthwyr mwyaf De Cymru. Byddwch yn atebol i’r Tîm Rheoli ac yn cynorthwyo Rheolwr y Storfa i wneud y mwyaf o werthiannau ac elw, arwain tîm, rheoli costau a cholledion a darparu gwasanaeth ardderchog i gwsmeriaid, cydweithwyr ac ymwelwyr. Rhaid i ymgeiswyr feddu ar drwydded yrru a cherbyd ar gyfer y rôl hon.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.