Prentisiaeth Plastro

Abertawe a thu hwnt, pan fo angen
£4.81 yr awr
Amser llawn
15.07.22

• Nodi a pharatoi ardaloedd yn barod i’w plastro
• Plastro waliau ac adeiladau
• Sgimio a rendro adeiladau a waliau
• Gweithio allan pa ddeunyddiau sydd angen i gwblhau tasgau
• Dewis offer, deunyddiau a darnau cywir ar gyfer pob tasg
• Dehongli a defnyddio lluniadau a manylebau
• Tacluso a gosod byrddau plastr
• Cynnal gweithle glân

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.