Prentisiaeth Gweinyddu Recriwtio

Abertawe
£4.81 – £6.83 Yr Awr
Amser Llawn
30.9.22

Cynorthwyo staff gyda nodi a chaffael cwsmeriaid newydd, gan gynnal perthnasoedd tymor hir presennol; Cynorthwyo’r Swyddog Recriwtio a Chydymffurfio gyda recriwtio staff i’r gangen gan ddefnyddio’r byrddau swyddi a ddarperir; Goruchwylio cydymffurfiad y gangen ochr yn ochr â’r Swyddog Recriwtio a Chydymffurfio gan sicrhau cydymffurfiaeth lawn; Gwiriadau DBS, Hyfforddiant ac ati.

Rôl Recriwtio gyflawn yw hon sy’n ymwneud â recriwtio ar ran y swyddfa, a bydd angen i chi sicrhau bod targedau’n cael eu gosod, eu rheoli a’u gweithredu; Mynd i’r afael ag unigolion sy’n tanberfformio; Gweithio tuag at gwblhau targedau ariannol y cwmni; Cynorthwyo staff AD gyda’r Gyflogres a thasgau amrywiol eraill; Goruchwylio cronfeydd data ymgeiswyr ar raddfa barhaus; Sicrhau bod staff y swyddfa yn bwcio sifftiau yn gywir a’u bod yn cael eu trosglwyddo yn llwyddiannus ac yn cael eu hamserlenni a’u talu; unrhyw ddyletswyddau rhesymol eraill sy’n berthnasol i’r rôl.

Ymgeisydd delfrydol: Trwydded Yrru Lawn; Cwrteisi rhagorol wrth siarad ag eraill ar y ffôn; Unigolyn sy’n dymuno symud ymlaen o fewn y cwmni; Trefnus ac effeithlon.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.