Prentisiaeth Gofal Plant

Treforys
£5.50 yr awr
Rhan-amser
18/9/20

Mae meithrinfa yn Nhreforys yn chwilio am unigolyn brwdfrydig a threfnus sydd â’r gallu i weithio fel rhan o dîm mawr. Bydd gofyn ichi weithio’n agos â goruchwylwyr i weithredu gan ddangos safonau darparu uchel. Mae sgiliau cyfathrebu a meithrin perthnasoedd yn hanfodol er mwyn gweithredu’r rôl hon yn llwyddiannus.

Cyferniod Y Swydd: EW273