Prentisiaeth Cyfrifydd Dan Hyfforddiant

Abertawe
£4.15 yr awr
Amser llawn – 12 mis
23/9/20

Mae cwmni teuluol yng nghanol Abertawe yn chwilio am Gyfrifydd Dan Hyfforddiant (Prentis) i ymuno â’u tîm sy’n ehangu’n barhaus. Bydd deiliad y rôl yn gweithio’n agos ag Uwch Rheolwyr i baratoi cyfrifon ar gyfer amrywiaeth i gleientiaid, ac yn eu cefnogi i gwblhau ffurflenni treth. Yn ogystal, bydd deiliad y rôl yn delio ag unrhyw ymholiadau gan gleientiaid am gyfrifeg. Dyma gyfle gwych i ymuno â chwmni llewyrchus a fydd yn eich cefnogi chi trwy eich astudiaethau AAT.

Cyferniod Y Swydd: ZW121