Prentis Ymgysylltu a Chyfarthrebu Digidol

Fforestfach
£7.00 yr awr
Amser Llawn
30.09.2022

Darparu cymorth cyffredinol gyda systemau cyfathrebu, cynorthwyo gyda chreu a golygu gwasanaethau megis porth a gwefan y cwmni. Monitro a gwella cwmpas y cwmni ar y cyd â’r adran weithrediadau a’r tîm marchnata digidol, darparu syniadau arloesol i hwyluso strategaeth gyfathrebu a digidol y cwmni.

Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig a threfnus sy’n awyddus i ddysgu mewn amgylchedd dynamig.

Rhaid i ymgeiswyr weithio mewn tîm a meddu ar ysfa i gyflawni targedau.

Rhaid i ymgeiswyr fod yn angerddol am dechnoleg ac yn awyddus i weithredu mewn modd arloesol a phositif.

Fel rhan o’r cyfnod sefydlu/hyfforddiant parhaus, byddwch yn derbyn hyfforddiant sgiliau hanfodol, gan gynnwys Cymorth Cyntaf yn y Gwaith, Codi a Chario a Diogelwch Tân.

Does dim angen unrhyw gymwysterau i wneud cais, ond mae TGAU mewn Saesneg a Mathemateg yn ddymunol.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.