Prentis Weindio Armatwr a Gosod Trydanol

Fforestfach
£4.81 yr awr
Amser Llawn
6.6.2022

Mae cwmni peirianneg annibynnol blaenllaw sy’n darparu datrysiadau a gwasanaethau yn y DU ac yn fyd-eang yn chwilio am Brentis Weindio Armatwr a Gosod Trydanol i ymuno â’u tîm. Dyma gyfle gwych i rywun sydd am gwblhau cymhwyster Peirianneg Lefel 3 wrth ennill profiad ymarferol.

Fel rhan o’r rôl, bydd gofyn i’r unigolyn ymgymryd â gwaith ym maes Electro-fecanyddol, gan atgyweirio a chynnal a chadw offer a pheiriannau. Bydd dyletswyddau’r rôl yn cynnwys gwaith atgyweirio electro-fecanyddol, ailwampio offer AC/DC, ail-weindio peiriannau modur a generaduron, profi peiriannau Cylchdroi, darparu cymorth ar y safle, gwasanaethau monitro cyflwr, ymgymryd â chyn-arolygon ac aliniadau laser.

Bydd angen i ymgeiswyr feddu ar 3-5 TGAU, gan gynnwys graddau A-C mewn Mathemateg a Saesneg, neu gymwysterau cyfatebol. Rhaid hefyd i ymgeiswyr fod â diddordeb mewn peirianneg fecanyddol ac yn ddelfrydol, byddant yn gweithio tuag at ennill Lefel 2/3 mewn cymhwyster peirianneg.

Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â phrentisiaeth 4 blynedd gyda’r cwmni, gan ddechrau ym mis Mehefin 2022.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.