Prentis Trydanol

Abertawe a thu hwnt, pan fo angen
£4.81 yr awr
Amser llawn
15.07.22

Gwirio systemau trydanol a sicrhau eu bod yn gweithio yn ddiogel
• Gosod paneli rheoli sy’n gweithredu systemau trydanol mewn
adeiladau
• Gosod gwifrau trydanol, socedi a switshis mewn cartrefi newydd
o Ailweirio cartrefi ac eiddo masnachol yn ystod gwaith adnewyddu

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.