Prentis – Tîm Profi

Twyni Crymlyn
£4.30 yr awr
Amser Llawn
25.10.2021

Mae labordy mecanyddol o’r DU (sydd wedi’u hachredu gan UKAS) yn ehangu eu tîm ac yn chwilio am Brentis. Mae’r cwmni wedi’i lleoli ar Gampws Bae Prifysgol Abertawe ac yn arbenigo mewn mesur priodweddau deunyddiau a dadansoddi perfformiad deunyddiau/cydrannau metelig yn ogystal ag eiddo cymysg matrics ceramig (CMCs).

Byddwch yn gyfrifol am ddarparu cymorth i’r Tîm Profi ac yn archebu, trin a dychwelyd samplau, yn ogystal â chwblhau a ffeilio canlyniadau, ymgyfarwyddo â’r mathau gwahanol o brofion a’u gweithrediadau.

Dyma gyfle gwych i rywun sydd eisoes wedi astudio peirianneg ond a hoffai arbenigo mewn mesur priodweddau deunyddiau dadansoddi perfformiad deunyddiau/cydrannau metelig yn ogystal ag eiddo cymysg matrics ceramig (CMCs).

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.