Prentis Technegydd Labordy Microbioleg

Port Talbot
£16,707
Amser Llawn
18.9.22

Mae cwmni sy’n arbenigo mewn datblygu cynnyrch ac ymchwil gwrthficrobaidd arloesol uwch, gyda’r nod o gyflwyno cynnyrch i’r farchnad ar gyfer ystod o gymwysiadau meddygol, diwydiannol ac amgylcheddol, yn awyddus i recriwtio Prentis Technegydd Microbioleg i’w tîm hynod brofiadol. Mae hwn yn gyfle gwych i ymuno â chwmni sy’n credu yn eich potensial ac sydd am gefnogi eich gyrfa.

Byddwch yn gweithio’n bennaf yn y labordy microbioleg gan gynnal profion labordy rheolaidd ac untro. Rhaid cynnal profion labordy gofynnol gan fodloni safonau ansawdd, diogelwch a moesegol i gefnogi datblygiad ac ymchwil platfform technoleg gwrthficrobaidd y cwmni.

Rhaid bod gennych radd B o leiaf mewn Safon Uwch Bioleg neu rhagwelir y byddwch yn ennill gradd B, neu brofiad gwaith perthnasol mewn labordy masnachol a rhaid meddu ar o leiaf 5 gradd TGAU gan gynnwys Saesneg a Mathemateg.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.