Prentis Swyddog Gweinyddol

1x Caerdydd 1x Abertawe
£7.00 yr awr
Amser llawn
17.10.2022

Rydym yn chwilio am unigolyn trefnus a llawn brwdfrydedd sy’n awyddus i ddysgu mewn amgylchedd deinamig.
Rhaid i’r unigolyn allu gweithio fel rhan o dîm a gallu gweithio tuag at derfynau amser. Rhaid bod gan yr unigolyn sgiliau rhifedd da a’r gallu i gyfathrebu’n effeithiol ag eraill o fewn y cwmni ac yn allanol.
Bydd dyletswyddau’n cynnwys delio ag ymholiadau ffôn, prosesu dogfennau (archifo), cefnogi ceisiadau cleientiaid am ddogfennau, gwneud cais am gardiau a thystysgrifau achredu.

Does dim angen cymwysterau; ond mae TGAU Saesneg a Mathemateg yn ddymunol.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.