Prentis Siop Beiriannau

Fforestfach
£4.30 yr awr
Amser llawn
25.10.2021

Mae un o brif wneuthurwyr offer pobi a gwasanaeth bwyd y DU yn chwilio am Brentis Siop Beiriannau.

Bydd y rôl yn cynnwys ymgymryd â hyfforddiant er mwyn ichi gynhyrchu peiriannau trwy ddefnyddio rhaglenni gwahanol, gosod a gweithredu peiriannau CNC/VMC, cadw cofnodion a chynnal a chadw offer.

Os ydych chi’n chwilio am eich rôl gyntaf ym maes peirianneg ac eisoes wedi astudio peirianneg fecanyddol, gallai’r rôl hon fod yn berffaith i chi.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.