Prentis Plymio

Abertawe a thu hwnt, pan fo angen
£4.81 yr awr
Amser llawn
15.07.22

• Cynorthwyo plymwr cymwys i gynllunio, dewis, gosod a gwasanaethu, er mwyn mynd i’r afael â phob agwedd ar systemau plymio/gwresogi.
• Gosod systemau dŵr cynnes ac oer.
• Gosod pibellau.
• Gosod rheiddiaduron, boeleri a rheiliau tywel gan ddilyn cyfarwyddiadau.
• Defnyddio offer trydanol.
• Dilyn cyfarwyddiadau syml, darllen a dehongli lluniadau.
• Gweithio’n effeithiol mewn tîm a chyda chwmnioedd eraill.
• Gwaith atgyweirio a chynnal a chadw, lle bo gofyn.
• Deall deddfwriaethau iechyd a diogelwch ac arferion gweithio diogel.
• Parchu safleoedd gwaith gan gynnwys cartrefi cwsmeriaid.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.