Prentis Peintiwr ac Addurnwr

Abertawe
ICC
Amser Llawn
30.9.22

Dyma gyfle gwych i unigolyn ddechrau ei yrfa fel Prentis Peintiwr ac Addurnwr lle byddwch yn ennill cyflog wrth ddysgu’r grefft.
Byddai’n wych pe gallech yrru a bod yn berchen ar eich cerbyd eich hun, ond gallwn drefnu lifftiau o leoedd amrywiol yn Abertawe.
Swydd amser llawn yw hon gyda goramser ar gael ar ddyddiau Sadwrn. Darperir cyfarpar diogelu personol ond bydd angen eich esgidiau diogelwch eich hun.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.