Prentis Peintio y Tu Allan

Abertawe a’r ardaloedd cyfagos
£5.00 yr awr
Amser Llawn
30.6.2021

Bydd dyletswyddau’r rôl hon yn newid o ddydd i ddydd. Byddwch yn gweithio mewn tîm bach (mae gennym nifer o dimoedd o fewn y busnes). Fel arfer, byddwch yn: Paratoi arwynebau yn barod i’w peintio; Defnyddio offer electronig i olchi arwynebau/gosod cemegau; Masgio ardaloedd ac atgyweirio arwynebau lle bo gofyn; Golchi arwynebau sydd â sment arnynt; Preimio arwynebau yn barod i’w peintio; Peintio – 2/3 cot; Glanhau a thacluso ardaloedd gan eu gadael fel yr oeddent cyn i chi weithio yno (neu’n lanach!)

Bydd ymgeiswyr yn gorfod gwneud cyfnod prawf â thâl cyn ymgymryd â Phrentisiaeth.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.