Prentis Mecanyddol – Gosodwr/Peiriannydd Modurol

Abertawe a thu hwnt, pan fo angen
£4.81 yr awr
Amser llawn
15.07.22

I fod yn Osodwr/Peiriannydd Modurol rhaid i chi fwynhau gwaith technegol; bod yn ffit yn gorfforol; meddu ar allu ymarferol a sgiliau cydsymud llaw a llygad da iawn; gweithio ar eich liwt eich hun ac mewn tîm.
Prif dasgau:
• Gweithio ochr yn ochr â mecanydd/gosodwr profiadol
• Cynnal a chadw ac atgyweirio offer
• Cynnal a chadw ac atgyweirio fflyd
• Cynnal a chadw amgylchedd gwaith diogel

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.