Prentis Gweinyddu Cyllid Busnes

Twyni Crymlyn
£4.81 yr awr
Amser Llawn
30.6.2022

Mae cwmni gweithgynhyrchu a dosbarthu yn chwilio am brentis i weithio ochr yn ochr â’r Rheolwr Cyllid. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael cyfle i ennill cymhwyster AAT Lefel 3 neu 4 a bydd dyletswyddau’r swydd yn newid o ddydd i ddydd.

Bydd deiliad y swydd yn prosesu cyfrifon taladwy, cyfrifon derbyniadau, cynorthwyo gyda rheoli credyd, cysoni’r llyfrau arian ac yn ymgymryd â dyletswyddau gweinyddu eraill megis rheoli’r post, ateb galwadau a chyfarch ymwelwyr.

Rhaid i ymgeiswyr fod yn astudio/meddu ar gymhwyster busnes, a rhaid iddynt fod yn hyblyg a rhagweithiol. Rhaid hefyd iddynt flaenoriaethu gwaith a chyfathrebu’n rhagorol.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.