Prentis Gweinyddu Busnes

Crymlyn Burrows
£4.30 yr awr
Amser Llawn
28.5.21

Mae cwmni gweithgynhyrchu a dosbarthu arbenigol yn chwilio am Brentis Gweinyddu Busnes i weithio’n agos â’r Rheolydd Ariannol. Byd y rôl yn caniatáu’r unigolyn llwyddiannus i ennill cymhwyster AAT lefel 3 neu 4. Bydd dyletswyddau’r rôl yn eang iawn.

Bydd y rôl yn cynnwys prosesu cyfrifon taladwy, cyfrifon derbyniadwy, cynorthwyo gyda rheoli credyd, cysoni’r llyfrau arian parod yn ogystal â dyletswyddau gweinyddu megis rheoli’r post, ateb y ffôn a chroesawu ymwelwyr.

Rhaid ichi fod yn astudio ar gyfer neu’n meddu ar gymhwyster cyfrifyddu/busnes, ac mi fydd gofyn ichi fod yn hyblyg a rhagweithiol. Rhaid ichi feddu ar sgiliau cyfathrebu rhagorol.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.