Prentis Gweinyddu Busnes

Gorseinon
£4.62 – £8.91 yr awr
Amser llawn
20.9.21

Mae busnes teuluol llwyddiannus yn chwilio am Brentis Gweinyddu Busnes i ymuno â’u busnes. Bydd y brentisiaeth yn cael ei gynnig trwy Goleg Gŵyr Abertawe. Bydd dyletswyddau’r rôl yn cynnwys ateb y ffôn, cofnodi data, delio â chyflenwyr, yn ogystal â dyletswyddau gweinyddu eraill. Rhaid i’r ymgeisydd delfrydol fod yn frwdfrydig, yn brydlon, yn gymdeithasol ac yn barod i ddysgu.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.