Prentis Gweinyddu Busnes

Abertawe
£19,000 y flwyddyn
Amser Llawn
2.11.21

Mae cwmni digidol yn chwilio am Brentis Gweinyddu busnes i ymuno â’u tîm i gyflawni twf o fewn eu busnes. Bydd dyletswyddau’r rôl yn cynnwys cwrdd â chleientiaid wyneb yn wyneb, helpu gyda gwaith ymchwilio, gweithio ar brosiectau cyfathrebu a gweithio fel rhan o grwpiau gwahanol i feddwl am syniadau ar sut i weithredu’n well. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn frwdfrydig, yn awyddus i ddysgu, yn addasadwy ac yn gwneud y mwyaf o weithio mewn amgylchedd prysur.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.