Prentis Gwasanaeth Cwsmeriaid

Llanelli / Treforys
£4.30 yr awr
Amser Llawn
31.5.21

Rydym yn chwilio am unigolion cyfrifol sy’n awyddus i ddatblygu gyrfa ym maes manwerthu i ymuno â grŵp cynyddol o fusnesau.

Bydd gan yr ymgeisydd cywir ddealltwriaeth sylfaenol o egwyddorion Iechyd a Diogelwch, sgiliau cyfathrebu da a lefelau uchel o ran darparu gwasanaeth cwsmeriaid. Byddai unrhyw brofiad blaenorol o weithio ym maes manwerthu yn fanteisiol.

Mae ymagwedd bositif a chyfeillgar yn hanfodol ar gyfer gyrfa mewn manwerthu, ac rydym yn chwilio am unigolion sydd â menter a brwdfrydedd, er mwyn darparu gwasanaeth gwych yn ein siopau. Byddai meddu ar sgiliau Cymraeg yn fanteisiol.

Bydd dyletswyddau’r rôl yn cynnwys:

  • Darparu lefel uchel o wasanaeth i gwsmeriaid sy’n ymweld â’r Siopau.
  • Cynghori cwsmeriaid ar werthiannau trwy gyflwyno gwybodaeth am gynnyrch a hyrwyddiadau, lle bo gofyn.
  • Cynorthwyo gyda pharatoi stoc i’w ddosbarthu i gwsmeriaid yn y siopau ac ardaloedd y siopau hynny.
  • Cynorthwyo i ddewis deunyddiau sy’n ymwneud â’n cyflenwadau, casgliadau neu unrhyw drosglwyddiadau stoc, a chynorthwyo gyrwyr i lwytho cerbydau cwmni ar gyfer dosbarthu nwyddau.
  • Ymgymryd unrhyw waith rhesymol ar gais y Rheolwr Cangen, Rheolwr Cangen Cynorthwyol neu Gyfarwyddwyr y Cwmni.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.