Prentis Gwaith Coed

Port Talbot
£6.40 yr awr
31-40 awr yr wythnos
25/07/2024

Mae Davies Carpentry & Fire Protection yn chwilio am Brentis Gwaith Coed i gynorthwyo’r tîm gyda phob agwedd ar waith coed (gwaith ail osodiad yn bennaf), gosod drysau tân, mesurau diogelu rhag tanau goddefol (gosod drysau tân yn bennaf) ymhlith dyletswyddau eraill.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales