Prentis Graddnodi

Twyni Crymlyn
£4.30 yr awr
Amser Llawn
25.10.2021

Mae labordy mecanyddol o’r DU (sydd wedi’u hachredu gan UKAS) yn ehangu ac yn chwilio am Brentis Graddnodi. Mae’r cwmni wedi’i lleoli ar Gampws Bae Prifysgol Abertawe ac yn arbenigo mewn mesur priodweddau deunyddiau a dadansoddi perfformiad deunyddiau/cydrannau metelig yn ogystal ag eiddo cymysg matrics ceramig (CMCs).

Byddwch yn gyfrifol am ddarparu cymorth graddnodi i’r tîm, anfon eitemau i’w graddnodi’n allanol a derbyn y rhai sydd yn dychwelyd i’r labordy. Byddwch hefyd yn ffeilio cofnodion graddnodi, adrodd unrhyw bryderon ansawdd ac yn mynychu cyfarfodydd misol.

Dyma gyfle gwych i rywun sydd am arbenigo ym maes graddnodi a dadansoddi perfformiad deunyddiau/cydrannau metelig ac eiddo cymysg matrics ceramig.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.