Prentis Gofal Plant

Abertawe
£6.40 yr awr
16-30 awr yr wythnos
01/09/2024

Mae Little Acorns Day Nursery yn chwilio am Brentis Gofal Plant i ymuno â’r tîm. Bydd prif ddyletswyddau’r rôl yn cynnwys cynorthwyo staff gyda gweithgareddau gofal plant; hwyluso arferion dyddiol, cynnal amgylchedd diogel; cydymffurfio â mesurau iechyd a diogelwch a gweithio mewn tîm.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales