Prentis Cynorthwyydd Swyddfa

Ystalyfera a Phort Talbot
£4.81 yr awr
Rhan-amser (32 awr yr wythnos, 39 wythnos y flwyddyn – yn ystod y tymor ac 1 wythnos)
4.6.22

Mae ysgol cyfrwng Cymraeg sydd â thri safle ar draws Ystalyfera a Phort Talbot yn bwriadu hurio un neu ddau Brentis Cynorthwyydd Swyddfa i ymuno â’u tîm. Byddwch chi’n cwblhau cwrs Gweinyddu Busnes Lefel 3 drwy Goleg Gŵyr Abertawe.

Byddwch chi’n unigolyn llawn cymhelliant gyda sgiliau rhyngbersonol rhagorol a’r gallu i gyfathrebu â phobl ar bob lefel. Fel Prentis Cynorthwyydd Swyddfa byddwch chi’n gweithio ar draws nifer o wahanol isadrannau a byddwch chi’n dysgu sgiliau rheoli swyddfa a recriwtio.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol iawn ar gyfer y swydd hon yn ogystal â gallu gyrru oherwydd bydd disgwyl i chi deithio ar draws y 3 safle gwahanol.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.