Prentis Cynorthwyydd Meithrinfa

Uplands
£4.30 yr awr
Amser llawn
25.10.21

Dyma gyfle gwych i rywun sydd â lefel 2 mewn gofal plant sy’n ceisio ennill lefel 3 i gael profiad amhrisiadwy yn unig feithrinfa Montessori Abertawe.

Byddwch yn gweithio ochr yn ochr ag athrawes gynradd a thîm amrywiol a phrofiadol. Bydd eich dyletswyddau o ddydd i ddydd yn cynnwys datblygu sgiliau a phrofiadau plant sy’n cymryd rhan yn yr ysgol gan ddefnyddio Cwricwlwm Montessori. Byddwch yn helpu i baratoi’r ystafelloedd dosbarth ar gyfer y dydd ac i gadw ystafelloedd dosbarth yn lân ac yn daclus trwy gydol y dydd. Yn ogystal, byddwch yn cadw cofnodion a chynnal arsylwadau o’r plant a chynnal a glanhau’r feithrinfa ar ddiwedd pob dydd.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus gyfle unigryw mewn lleoliad hyfryd. Mae’r cyflogwr yn chwilio am ymgeiswyr sy’n gyfeillgar, yn broffesiynol ac sydd ag awydd gwirioneddol i ofalu am blant ifanc a’u haddysgu.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.