Prentis Cynorthwyydd Gweinyddu

Fforestfach
£10,296 (Cyflog Prentis)
Amser Llawn
29.9.23

Rydym yn chwilio am Brentis Cynorthwyydd Gweinyddu llawn cymhelliant a brwdfrydedd i ymuno â thîm deinamig. Mae’r rôl hon yn gyfle i unigolyn sydd â diddordeb yn y diwydiant pensaernïaeth ac sydd am ddatblygu ei sgiliau gweinyddol a threfniadol.

Fel Prentis Cynorthwyydd Gweinyddu, byddwch yn chwarae rôl hanfodol wrth gefnogi gweithrediadau’r practis o ddydd i ddydd, gan gynnwys y cyfryngau a chysylltiadau cyhoeddus, dyletswyddau derbynfa, a gweinyddu busnes. Yn fwy penodol, bydd dyletswyddau’n cynnwys helpu i reoli cyfrifon y cyfryngau cymdeithasol (gan gynnwys creu cynnwys ac amserlenni), cyfarch cleientiaid ac ymwelwyr, ateb galwadau a rheoli’r mewnflwch busnes, gan ymateb i gleientiaid newydd ac ymholiadau a chynnal cronfa ddata o gleientiaid.

I fod yn llwyddiannus yn y rôl hon, byddwch yn bodloni’r holl ofynion mynediad ar gyfer Prentisiaeth Gweinyddu Busnes a meddu ar sgiliau trefnu a chyfathrebu cadarn. Byddwch yn gyfarwydd â llwyfannau amrywiol y cyfryngau cymdeithasol a bydd gennych wybodaeth sylfaenol o offer rheoli’r cyfryngau cymdeithasol. Rhaid bod ymgeiswyr llwyddiannus yn gallu blaenoriaethu tasgau mewn amgylchedd cyflym a chynnal agwedd ragweithiol a chwrtais wrth ganolbwyntio ar y gwasanaeth. Mae profiad blaenorol mewn rôl debyg yn y diwydiant pensaernïaeth/adeiladu a’r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol ond nid yw’n hanfodol.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales