Prentis Cynorthwyydd Gweinyddol

Fforestfach
£5.00 yr awr
Amser llawn
30.8.21

Mae cyfle cyffrous wedi codi ar gyfer Prentis Cynorthwyydd Gweinyddol i wneud amrywiaeth o dasgau gweinyddol a chlercol. Mae dyletswyddau’r Cynorthwyydd Gweinyddol yn cynnwys cefnogi rheolwyr a chyflogeion ein Hadran Argraffu a Reolir, cynorthwyo gydag anghenion dyddiol y swyddfa a rheoli gweithgareddau gweinyddol ein cwmni.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.