Prentis Cynorthwyydd Gweinyddol Busnes

Llansamlet
£4.81 yr awr
Amser llawn
30.09.2022

Mae hwn yn gyfle gwych i weithio i gwmni cynnal a chadw a gosodiadau trydanol arweiniol sy’n chwilio am unigolyn sy’n gyfeillgar ac yn gymwynasgar ar y ffôn ac sy’n gallu defnyddio menter wrth helpu cwsmeriaid gyda’u hymholiadau. Byddwch yn benderfynol o ddysgu am y diwydiant a thyfu’ch set sgiliau i helpu busnes sy’n tyfu ac yn addasu drwy’r amser.
Bydd angen sgiliau swyddfa sylfaenol, sef bod yn alluog wrth ddefnyddio cyfrifiadur ac offer cysylltiedig, a sgiliau sylfaenol Microsoft Office. Mae digon o gapasiti i addasu rhaglenni a meddalwedd newydd pan fydd angen wrth i ni ystyried bod yn fwy effeithlon gyda’n llwyth gwaith.
Bydd gennych gymwysterau hyd at lefel TGAU gyda graddau pasio mewn Mathemateg a Saesneg.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.