Prentis Cymorth Busnes

Llansamlet
£4.81 yr awr
Amser Llawn
6.6.2022

Mae cwmni cyfreithiol rhanbarthol blaenllaw yn bwriadu recriwtio Prentis Cymorth Busnes i ymuno â’u tîm Cymorth Busnes. Dyma gyfle gwych i rywun sy’n chwilio am ei rôl weinyddol gyntaf oherwydd does dim angen profiad blaenorol.

Bydd y prif ddyletswyddau’n cynnwys agor ffeiliau, ffeilio, llungopïo, paratoi post i’w anfon a darparu cymorth gweinyddol cyffredinol i’r tîm.

Dylai’r ymgeisydd llwyddiannus fod yn fedrus mewn cyfrifiadura. Does dim angen profiad blaenorol oherwydd bydd hyfforddiant llawn yn cael ei ddarparu, ond byddai natur y rôl hon yn ddelfrydol ar gyfer unigolyn hyderus sy’n mwynhau rhyngweithio â phobl.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.