Prentis Cyllid

Yr Uplands
£4.83 yr awr
Amser Llawn
19.8.22

Mae cwmni lletygarwch annibynnol sy’n rhedeg sawl bar a bwyty ar draws Caerdydd ac Abertawe yn chwilio am Brentis Cyllid.
Byddwch yn gweithio’n agos â’r tîm cyllid i brosesu taliadau, cynnal a chadw cofnodion anfonebu ac yn gweithredu fel pwynt cyswllt cyntaf i bob ymholiad sy’n gysylltiedig â chyllid. Wrth ddechrau eich gyrfa ym maes cyllid, bydd gofyn i chi weithio gyda Choleg Gŵyr Abertawe i ennill cymhwyster AAT.
Os ydych chi’n chwilio am eich rôl gyntaf ym maes cyllid ac yn dymuno gweithio i gwmni llwyddiannus a chreadigol, gallai’r cyfle hon fod yn addas ar eich cyfer chi.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.