Prentis Cyllid

Twyni Crymlyn
£13,319
Amser Llawn
4.6.22

Mae cwmni CX-tech sy’n helpu mentrau ar draws Gwasanaethau Ariannol, Telegyfathrebu a Chyfleustodau i symleiddio teithiau cwsmeriaid i brofiadau gwahanol yn chwilio am Brentis Cyllid i ymuno â’u tîm bach. Dyma gyfle gwych i rywun sy’n chwilio am ei rôl gyntaf ym maes cyllid.

Bydd y rôl yn cynnwys ymgymryd â gwaith sy’n ymwneud â chyfrifon derbyniadwy, rheoli credyd a bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus gynorthwyo i reoli cyfrifon. Byddwch yn cael eich cefnogi i gwblhau cymhwyster AAT.

Mae’r cwmni yn chwilio am unigolyn brwdfrydig sydd â diddordeb mewn dilyn gyrfa ym maes cyllid.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.