Prentis Cyfrifyddu

Canol Abertawe
£4.15 yr awr
Amser Llawn
26.3.21

Mae cwmni cyfrifeg yng nghanol Abertawe yn chwilio i recriwtio dau Brentis Cyfrifyddu newydd oherwydd eu llwyth gwaith cynyddol. Dyma gyfle gwych i ennill profiad cyfrifeg wrth astudio tuag at ennill eich cymhwyster AAT.
Yn bennaf, byddwch yn gweithio ochr yn ochr ag Uwch aelod o staff yn cynorthwyo i baratoi cyfrifon. Ond, mi fyddwch hefyd yn ennill profiad mewn meysydd eraill o’r busnes, megis y gyflogres a pharatoi ffurflenni TAW. Os ydych yn chwilio am eich rôl gyfrifeg gyntaf, dyma gyfle gwych i chi.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.