Prentis Cyfrifyddu

Canol y Ddinas
£4.30 yr awr
Amser Llawn
28.5.21

Mae cwmni cyfrifyddu yng nghanol Abertawe yn chwilio am ddau Brentis Cyfrifyddu, oherwydd llwyth gwaith cynyddol y cwmni. Dyma gyfle gwych i ennill profiad cyfrifeg wrth astudio ar gyfer cymhwyster AAT.

Byddwch yn gweithio ochr yn ochr ag Uwch weithiwr yn cynorthwyo gyda pharatoi cyfrifon, yn bennaf, ond byddwch hefyd yn cael cyfle i ennill profiad mewn meysydd eraill megis y gyflogres a pharatoi ffurflenni TAW. Os ydych yn chwilio am eich rôl gyfrifyddu gyntaf, dyma gyfle gwych i chi.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.