Prentis Cyfrifeg

Canol Abertawe
£4.81 yr awr
Amser llawn
17.7.2022

Mae cwmni cyfrifeg yng nghanol y ddinas yn chwilio am Brentis Cyfrifeg i ymuno â’u tîm llwyddiannus. Mae’r cwmni yn ehangu ar raddfa gyflym iawn ac maent eisoes wedi penodi dau brentis. Maent yn awyddus i benodi un prentis arall. Fel rhan o’r rôl, byddwch yn gweithio tuag at ennill cymhwyster AAT, cwblhau dadansoddiadau o wybodaeth sy’n ymwneud â chyllid, cynorthwyo i baratoi datganiadau ariannol, helpu i gwblhau ffurflenni TAW, cynorthwyo i baratoi ffurflenni treth hunanasesu a chynnal a chadw cyfrifon.
Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn barod i ddysgu ac i wthio ei hun o ran ei yrfa. Mae Cyfrifeg Cwmwl yn wasanaeth ar-lein felly rhaid i chi feddu ar sgiliau TG da iawn.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.