Prentis Cyflogres

Swansea City Centre
Canol Abertawe
Amser Llawn
26.3.21

Mae cwmni cyfrifeg yng nghanol Abertawe yn chwilio am brentis cyflogres o ganlyniad i gynnydd yn nifer y cleientiaid sydd am ddefnyddio eu gwasanaeth.
Darperir hyfforddiant eang ac mi fydd eich dyletswyddau dydd i ddydd yn cynnwys mewnbynnu gwybodaeth gyflogres i’r system a ddarperir i chi gan gleientiaid, prosesu gweithwyr newydd a rhai nad ydynt am barhau ar y gyflogres, cynnal a diweddaru cofnodion cyflogres a pharatoi adroddiadau, slipiau talu ac ati a’u hanfon at gleientiaid. Wrth weithio, byddwch yn derbyn cefnogaeth i weithio tuag at ennill cymhwyster Gweinyddu Busnes Lefel 2. Dyma gyfle gwych i ennill profiad o fewn adran gyflogres brysur.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.