Prentis Cyflogres/Gweinyddu

Abertawe
£4.81 yr awr
Amser Llawn
30.11.22

Rydym yn chwilio am brentis cyflogres/gweinyddu i ymuno â’n tîm yng nghanol Abertawe. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ennill profiad ymarferol yn ein swyddfa ac yn gweithio mewn tîm bach sy’n gyfrifol am y gyflogres/gweinyddu. Fel rhan o’r rôl bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus weithio tuag at sicrhau cymhwyster gweinyddu a derbyn hyfforddiant gan gwmni lleol. Rydym yn angerddol am ddarparu hyfforddiant cynhwysfawr i weithwyr sy’n gwella eu gyrfaoedd a’u dyfodol. Rydym yn dîm agos iawn sy’n croesawu gweithwyr newydd ac rydym yn rhannu ein gwybodaeth a’n profiad gyda nhw.

Mae llawer o’n cleientiaid yn cael cynnig swyddi amser llawn ar ddiwedd y brentisiaeth, felly mae cyfleoedd gyrfa ar gael i’r rhai sy’n profi eu hunain yn ystod y deuddeg mis. Byddwch yn gwneud ffrindiau newydd, dysgu mewn amgylchedd proffesiynol ac ymlaciedig ac yn cael cyfle i ddechrau gyrfa gydol oes.

Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn awyddus i ddysgu a bydd ganddo ymagwedd gwrtais a phroffesiynol wrth siarad â phobl ar y ffôn. Bydd hefyd yn hapus i ddelio â chleientiaid unwaith y byddant wedi symud ymlaen. Oriau gwaith y swydd hon yw Dydd Llun i ddydd Iau 8.45am – 5pm, Dydd Gwener 8:45 – 3.45pm, gydag awr o saib ar gyfer cinio.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.