Porthor Nos

Fairyhill
£6.75 – £9.00 yr awr
Rhan-amser
13.8.21

Mae cwmni lleoliad priodasau llwyddiannus yn chwilio am Borthor Nos i ymuno â’u tîm. Bydd dyletswyddau’r rôl yn cynnwys cynorthwyo gwesteion yn ystod eich shifft, paratoi a glanhau ardaloedd gwahanol y lleoliad, gweithredu gweithdrefnau diogelwch trwy gydol eich shifft a sicrhau diogelwch cyffredinol yr holl westeion. Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol brofiad blaenorol o weithio fel Porthor Nos, ynghyd â sgiliau cyfathrebu da a’r gallu i weithio’n annibynnol. Byddai meddu ar gymhwyster hyfforddiant Cymorth Cyntaf yn fanteisiol, ond nid yw hyn yn hanfodol.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.