Pennaeth Marchnata

Uplands
£40,000 – £60,000 y flwyddyn
Amser Llawn
30.06.22

Byddwch chi’n gyfrifol am ddatblygu Strategaeth Farchnata gan weithio ochr yn ochr â’r Prif Swyddog Gweithredol er mwyn cefnogi cynlluniau tair blynedd y cwmni.
Fel Cwmni Annibynnol, rydyn ni eisiau bod ag ystwythder Dafydd o ran gweithredu’n gyflym, gwneud penderfyniadau, a chael gwared ar haenau diangen, ond dal i fod â chryfder Goliath, drwy weithio i safon broffesiynol sy’n gyson â chwmni sy’n awyddus i dyfu, yn y ffordd iawn.
Byddwch chi’n gyfrifol am lunio eich tîm eich hun yn ogystal â chael mynediad i gwmnïau Marchnata a Chysylltiadau Cyhoeddus allanol. Byddwch chi’n rhan o’r Uwch Dîm Rheoli gan weithio ochr yn ochr â phenaethiaid adrannau eraill.
Oherwydd y natur aml-frand, byddai disgwyl i chi allu ymdrin â mentrau amrywiol ym mhob un o’r brandiau, bob amser, yn ogystal â rheoli ambell fenter annisgwyl.
Rydyn ni’n credu y byddai’r rôl hon yn ddelfrydol i weithiwr proffesiynol cryf sydd eisiau helpu cwmni sydd ar fin tyfu’n gyflymach yn ystod y blynyddoedd nesaf a bod yn rhan o’i lwyddiant, efallai rhywun sy’n teimlo’n rhwystredig mewn rôl bresennol sy’n hyrwyddo cynnyrch diflas neu, yn gweithio mewn sefydliad sy’n ddiangen gorfforaethol, hierarchaidd ac sy’n arwain at wneud penderfyniadau araf.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.