Pennaeth Gwerthiant

Swansea
£40,000 – £50,000
Full Time
30.3.2023

Mae gennym nifer o gynlluniau twf cyffrous ar y gweill ac mae rôl y Pennaeth Gwerthiant yn rhan hanfodol o’n strategaeth i fanteisio i’r eithaf ar dwf yng ngwerthiant ein grŵp.

Bydd dyletswyddau’n cynnwys ymgymryd â gwerthiannau sydd wedi’u prynu ymlaen llaw, ynghyd â hybu gwerthiant mewn digwyddiadau’r busnes, er enghraifft, defnyddio fan y cwmni, stondinau cludadwy a mentrau eraill i yrru gwerthiant, yn ôl yr angen. Bydd y Pennaeth Gwerthiant hefyd yn gweithredu fel arweinydd positif ac ysbrydoledig i’r tîm gwerthu. Bydd hefyd yn rhan hollbwysig o’r Tîm Rheoli Uwch.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales