Pennaeth Cyllid

Glandŵr
£35,000
Full Time
27.11.22

Rydym yn chwilio am Bennaeth Cyllid profiadol i fod yn gyfrifol am reoli, cynnal a datblygu swyddogaeth ariannol yr elusen. Bydd gofyn i’r Pennaeth Cyllid hefyd fod yn gyfrifol am adroddiadau ariannol (fel y’u diffinnir ym Mholisi Rheoli Ariannol) a chyfrannu at arweinyddiaeth weithredol a rheolaeth ddydd-i-ddydd yr elusen, a gweithredu fel rhan o’r Uwch Dîm Rheoli.

Dyletswyddau cyffredinol: gweithredu prosesau a rheolaethau ariannol a’u datblygu ymhellach; monitro perfformiad ariannol yr elusen a’i brosiectau gweithredol (gan gynnwys SwansAid, Cymdeithas y Cyn Chwaraewyr, Apêl Hamperi Nadolig ac ati); paratoi, adolygu, gweithredu, ail-leoli a monitro cyllidebau’r sefydliad; meithrin partneriaethau busnes cyllid yn rheolaidd gyda deiliaid cyllidebau priodol a/neu aelodau o’r uwch dîm rheoli.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn barod i reoli cyfrifon cynhwysfawr yn fisol ar gyfer Pennaeth y Sefydliad a’r Bwrdd Ymddiriedolwyr a darparu diweddariadau iddynt ar sefyllfa a pherfformiad ariannol y sefydliad. Bydd hefyd yn darparu diweddariadau ar faterion cysylltiedig eraill i’r Bwrdd Ymddiriedolwyr yn ystod cyfarfodydd llywodraethu chwarterol.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.