Pen-cogydd Llinell Cegin Ganolog

SA2
£9.00 – £10.00 yr awr
Amser Llawn a Rhan-amser
30.6.22

Bydd eich rôl fel pen-cogydd llinell yn cynnwys cynorthwyo’r Is-gogydd a’r Prif Gogydd o ddydd i ddydd. Paratoi, coginio a chyflwyno bwyd i lefel sy’n cydymffurfio â safonau bwyty. Rhaid i chi gydymffurfio â labelau bwyd a rheolaethau tymheredd.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.