Peiriannydd – Prentis

Twyni Crymlyn
£4.83 per hour (cyflog prentis)
Amser Lawn
23.9.2022

Mae un o gwmnïau peirianneg mwyaf blaenllaw’r DU yn chwilio am Beiriannydd (Prentis). Bydd cyfleoedd dilyniant ar gael o fewn y cwmni a bydd yr ymgeisydd yn cael cyfle i symud ymlaen i rôl Peiriannydd CAD, Peiriannydd Dylunio neu Beiriannydd Prosiect.

Bydd y rôl yn cynnwys rheoli Prosiectau Peirianneg, creu dyluniadau saernïo gan ddefnyddio meddalwedd Solidworks 2D neu 3D, creu dogfennau rheoli ansawdd, archebu deunyddiau, trefnu gwasanaethau is-gontract a chynhyrchu Rhaglenni Drilio a Melino Rheolaeth Rhifo Gyfrifiadurol (CNC) ar gyfer peiriannau’r gweithdy.

Mae’n hanfodol i chi feddu ar ddiddordeb mewn dylunio a gweithgynhyrchu, ymagwedd ragweithiol a brwdfrydig, llygad dda am fanylder a gallu mathemategol da.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.