Peiriannydd – Prentis (Gosodwr Lifft Risiau)

Gendros
Isafswm Cyflog Cenedlaethol
Full Time
15.10.22

Gosod a gwaredu lifft risiau; Trwsio lifft risiau, sgwteri a chadeiriau olwyn; Cynnal a chadw offer symud;  Dyletswyddau cyffredinol yn yr ystafell arddangos; Gweithio oriau ychwanegol pan fo angen; Rhaid bod yn hapus i gario nwyddau trwm; Rhinweddau dymunol sydd eu hangen ar y prentis – parodrwydd i ddysgu a’r gallu i weithio mewn tîm ac yn annibynnol pan fo modd.

Rhaid i ymgeiswyr fedru cyfathrebu â chleientiaid oedrannus ac anabl mewn modd sy’n arddangos trugaredd. Hefyd, byddai meddu drwydded yrru yn fuddiol.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.