Peintiwr ac Addurnwr – Prentis

Abertawe a’r ardaloedd cyfagos
£4.30 yr awr
Amser-llawn
30.7.21

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymgymryd â Phrentisiaeth L2 mewn Peintio ac Addurno unwaith yr wythnos. Bydd dyletswyddau’r rôl yn cynnwys paratoi a pheintio tai newydd, felly bydd angen ichi feddu ar garden CSCS ynghyd â’r gallu i weithio mewn tai nad ydynt wedi eu cwblhau yn llawn. Mae’r tywydd yn gallu bod yn oer iawn yn ystod misoedd y gaeaf. Gellir darparu lifftiau i chi o Ganol Abertawe.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.