Peintiwr ac Addurnwr – Prentis

Abertawe a thu hwnt, pan fo angen
£4.81 yr awr
Amser llawn
15.07.22

I fod yn beintiwr ac addurnwr, rhaid i chi feddu ar sgiliau ymarferol a chreadigol. Bydd angen i chi weithio mewn modd gofalus a bod yn graff iawn. O bryd i’w gilydd bydd gofyn i chi weithio’n mewn safleoedd sy’n uchel iawn oddi ar y llawr.
Prif dasgau:

• Mesur ardaloedd i weithio allan faint o baent sydd ei angen arnoch chi
• Cael gwared ar hen bapur wal/paint
• Llenwi tyllau neu graciau a sicrhau bod arwynebau yn wastad
• Paratoi arwynebau â phrimydd ac is-got
• Peintio â brwsh, rholer neu beiriant chwistrellu
• Gosod papur wal ar waliau
• Tacluso ar ôl gorffen gweithio

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.