Paciwr

Penclawdd
£19,500
Amser Llawn
25.10.2021

Mae cwmni gweithgynhyrchu arbenigol axc arloesol sy’n troi gwastraff plastig yn blasting ailgylchadwy yn dymuno ehangu eu gweithlu o ganlyyniad i gynnydd mewn gwerthiannau. Bydd y rôl yn cynnwys pacio paneli er mwyn eu hanfon, argraffu labeli ac anfonebau i’w rhoi ar becynnau a gweithio yn y tîm cynhyrchu i sicrhau bod pob eitem yn cael ei gludo yn ddiogel.

Mae hon yn rôl gorfforol iawn felly rhaid i ymgeiswyr fedru cario 15-20kg o leiaf. Mae ganddynt offer codi ar gael ac mae’r offer yn cael eu defnyddio yn unol â chanllawiau H&S. Bydd gofyn i chi fod yn hapus i godi a chario offer â llaw.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.