Nyrs Feithrin Dan Hyfforddiant (Prentis) – Treforys

Treforys
£4.30 yr awr
16 awr yr wythnos i ddechrau. Posibilrwydd o gynyddu’r oriau i 25 awr yr wythnos.
30.9.21

Dyma gyfle i ymuno â’n tîm gofal plant a dod yn weithiwr meithrin cymwys. Mae’r rôl yn un amser llawn a byddwch yn cael amser i astudio cwrs yng Ngholeg Gŵyr Abertawe i ennill cymhwyster lefel 2 mewn gofal plant. Bydd gofyn i chi gyfrannu at amgylchedd gofalgar i’r plant a chreu amgylchedd cyfeillgar ac ysgogol. Rhaid i chi feddu ar sgiliau cyfathrebu a chadw amser da a bydd gofyn i chi fod yn ddibynadwy ac yn frwdfrydig. Byddwch yn sicrhau a chynnal cyfrinachedd holl faterion y feithrinfa bob amser. Fel nyrs feithrin dan hyfforddiant, ni fydd gennych ormod o gyfrifoldeb a byddwch yn cael eich goruchwylio nes eich bod wedi gorffen eich cynllun hyfforddi ac yn weithiwr cymwys. Byddwch yn cael eich goruchwylio bob amser a byddwch yn derbyn cyngor a chanllawiau y bydd gofyn i gydymffurfio â nhw bob amser.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.