Nyrs Feithrin Dan Hyfforddiant (Prentis) – Llansamlet

Llansamlet
£4.30 yr awr
Amser Llawn
30.9.21

Byddwch yn atebol i berchennog y feithrinfa a rheolwr y feithrinfa a bydd gofyn i chi sicrhau cyfrinachedd yr holl faterion sy’n ymwneud â’r feithrinfa bob amser.
Fel nyrs feithrin dan hyfforddiant, ni fydd gennych ormod o gyfrifoldebau a byddwch yn cael eich goruchwylio ym mhob tasg nes y byddwch wedi gorffen eich cynllun hyfforddiant ac yn weithiwr cymwys.
Byddwch yn cael eich goruchwylio bob amser a byddwch yn derbyn cyngor a chanllawiau y bydd gofyn i chi gydymffurfio â nhw bob amser. Bydd eich cyfrifoldebau’n cynyddu wrth i chi ennill mwy o hyder a dealltwriaeth.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.