Leiniwr Sych – Prentis

Hyd a Lled De Cymru
£4.30 yr awr
Amser Llawn
30.06.2021

Mae cyfle cyffrous wedi codi i weithio i gwmni Nenfydau a Leinio Sych uchel ei barch yn Abertawe. Dyma gyfle i sefydlu gyrfa hirdymor ynghyd â chyfle i feistroli’r grefft. Byddwch yn derbyn hyfforddiant llawn.
Bydd dyletswyddau’r rôl yn cynnwys: ennill dealltwriaeth lawn o’r diwydiant trwy wylio’r hyn mae aelodau profiadol o’r tîm yn ei wneud a bod yn frwdfrydig dros ymgyfarwyddo â’r cynhyrchion; Trimio perimedrau â laser; Ennill dealltwriaeth o ddyluniadau a’r hyn y maent yn ei olygu; bod yn gyfrifol am hongwyr crogi gan sicrhau eu bod yn cael eu gosod yn gywir; Dysgu sut i osod deunyddiau a thwls yn gywir.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech ymgeisio ar gyfer y rôl hon, ffoniwch 01792 284450 neu e-bostiwch: info@betterjobsbetterfutures.wales.